Het reinigen onder hoge druk wordt veel toegepast bij verhardingen zoals terrassen, galerijen, parkeergarages, etc. Vele van deze verhardingen staan bloot aan de atmosferische invloeden en ontstaan er organische vervuilingen zoals algen- en mosaangroei wat weer voor gladheid zorgt en het onveilig wordt.

Voor het hoge druk reinigen moeten een aantal zaken beoordeeld worden zoals de ondergrond, vervuilingsgraad, soort vervuiling, e.d.. Aan de hand van deze beoordeling wordt de druk en watertemperatuur (tot 110°C) gekozen. Ook kan gebruik gemaakt worden van verschillende hulpstukken zoals verschillende typen spuitlansen, een vloer- en/of wandreiniger e.d.