Het regelmatig leeghalen van dakgoten voorkomt ophoping van vuil en afval zoals bladeren, takjes e.d. Een dergelijke ophoping van afval kan voor grotere problemen zorgen zoals verstopping van de hemelwaterafvoer en overstromen van de dakgoot zelf. Het water stroomt dan langs de gevel en kan op langere duur schade aan het metselwerk en eventuele houten delen veroorzaken.